Detta är Opalen, ett av Sveriges modernaste IT-hotell.

Vi fokuserar vår verksamhet till:
  
·  WEB-hotell
   · 
FTP-hotell
   · 
E-mailtjänster

Tack vare vår starka fokusering på några få segment har vi:
   ·  Mycket snabb åtkomst, 100 Mbits linje
   ·  Stort standardutrymme, 100 Mb
   ·  Marknadens
lägsta priser

Våra kunder:
   ·  Små och medelstora företag
   ·  Privata kunder

Ombud för NIC-SE

© Copyright IT-Hotell Opalen 1998-2011. All rights reserved. Policy Copyright Uppdaterad: 2011-09-05