Nya regler för registrering av .se-domäner

Från den 2 april 2003 kan alla registrera helt valfria .se domäner !

De nuvarande kraven på att man måste ha registrerad firma kommer att upphöra i och med de nya reglerna.

Hittills har man endast fått registrera .se-domäner som är identiska eller näst intill identiska med företaget. Detta krav kommer också att tas bort helt !

De svenska reglerna kommer att anpassas till en internationell standard vilket innebär att man kommer tillåtas registrera vilket namn som helst så länge det inte krockar med andras namnrättighet. (Exempelvis kommer du inte ens enligt de nya mycket liberala reglerna att få registrera domäner som volvo.se eller mcdonalds.se dels för att dessa domäner redan är upptagna men framför allt för det skulle göra intrång på dessa företags skyddade namnrättigheter.)

På samma sätt kommer domäner som anses stötande inte att kunna registreras. (Ett företag fick enligt dessa regler nyss avslag på ansökan att registrera fuck.se)

OBSERVERA att man redan före april 2003 kan göra en förhandsansökan om en .se-domän ENLIGT DE NYA REGLERNA.

Dock kan man inte i förväg garantera att en sådan ansökan kommer att slutligen godkännas. Anledningen till ett slutligt avslag kan framför allt vara att man får in ansökningar om samma domän från flera olika personer.

Eftersom flera personer/företag inte kan få samma domän kommer i ett sådant fall lotten att fälla avgörandet vem av de sökande som slutligen får domänen.

Du kan göra en förhandsansökan genom att klicka på denna länk: Ansökan

Kostnader :
Förhandsansökan : 90 kr (denna avgift är inte återbetalningsbar)
Registreringskostnad : 350 kr (denna avgift återbetalas till dig om registreringen inte går igenom)
Årsavgift : 250 kr (denna avgift återbetalas till dig om registreringen inte går igenom)

Summa : 690 kr (862:- inkl moms)

Moms tillkommer på ovanstående priser

Observera att vi måste ha både din ansökan och full betalning för att kunna förhandsboka. PG 135 45 49-6.

Förtursregler :
Om du redan nu har ett registrerat namn under en subdomän till .se (exempelvis under a.se , b.se, c.se osv.) kan du komma att få förtur till samma domännamn direkt under .se. Skulle din nuvarande domän ligga under .pp.se måste du för att få förtur ha registrerat denna subdomän före 1/11 2002.

Vill du hävda förtur till ett namn måste du speciellt ange detta. Du får lov att behålla både ert nuvarande domännamn samtidigt som du registrerar ett nytt.

Efter den 2 april 2003 upphör givetvis all förhandsanmälan. Efter detta datum registrerar man .se domäner först när man konstaterat att de är lediga. Då gäller också regeln : "först till kvarn..."

 

© Copyright IT-Hotell Opalen 1998-2003. All rights reserved. Policy Copyright Uppdaterad: 2003-07-20