Eposttjänster

Till en domän och hemsida hör alltid ett antal emailadresser. Konton som vi kallar det, innebär unik emailadress med login och lösenord, till det kan kopplas ett obegränsat antal alias. Alias kan sägas vara flera nummer till en telefon. Alltså, mailen till ett alias kommer automatiskt till det tillhörande epostkontot.

För ett normalt abonnemang ingår 10st epostkonton.

Till detta konto kan du lägga frånvarobesked och liknande.

Du kan även kontrollera, svara, vidarebefodra och skriva nya meddelanden vi vår WebMail. Liksom HotMail kan du vara var som helst i världen och kontrollera dina mail förutsatt att du har en internetkoppling.

 


© Copyright IT-Hotell Opalen 1998-2003. All rights reserved. Policy Copyright