FTP-hotell

Med FTP-hotell (File Transfer Protocol) avses att man abonnerar på ett filutrymme på en av OPALEN’s servrar. På detta utrymme kan man sedan placera filer för snabb och stabil upp eller nedladdning.

FTP-adressen har formen, ftp.dinfirma.com, eller enbart en IP-adress, 192.168.0.1

FTP används ofta på internet för att skicka stora filer då FTP stöder långsamma anslutningar och fortsättning på en avbruten fil.


 


© Copyright IT-Hotell Opalen 1998-2003. All rights reserved. Policy Copyright