Information om domäner.

På Internet gäller regeln: Din domän är ditt visitkort, ditt ansikte utåt. Det finns olika sätt att benämna domäner :
De olika sätten skiljer sig framför allt på "efternamnet" den s.k. toppdomänen Det finns olika toppdomäner. De vanligast använda toppdomänerna i Sverige är .se .nu och .com
Förutom dessa används i Sverige ibland, och i mindre utsträckning, subdomänerna .net .org .cc .tv .tm osv.
.
(Från början var det tänkt att varje land endast skulle använda en egen subdomän exempelvis .se för Sverige .no för Norge .is för Island o.s.v.
Förutom de nationella toppdomänerna skulle även .com .net och .org fungera som fria internationella domäner. Emellertid blev dessa internationella domäner så populära att en av dem (.com-domänen) har fått en oerhörd genomslagskraft även på den svenska marknaden.

Anledningen till detta är flera:
Den viktigaste anledningen är att reglerna för registrering av .se- domäner är mycket strikta och inte tillåter domäner som täcker hela kategorier (exvis: verktyg.se) Samtidigt är reglerna för registrering av .com-domäner minst sagt liberala. Du kan i princip registrera vilket namn du vill under .com-domänen så länge ingen har hunnit före.

Detta innebär mycket stora fördelar när man vill inregistrera domäner som täcker hela kategorier vilket gör att man med sin .com-domän kan täcka hela marknadssegment (exvis : reseservice.com), hela orter (exvis : stockholm.com) - eller om man så vill - hela länder (sverige.com)

Vissa subdomäner har blivit populära av andra skäl: Så t.ex. har det lilla öriket Niue:s landsdomän fått stor popularitet i Sverige, Norge och Danmark helt enkelt av det skälet att subdomänen heter .nu Kreativa skandinaver har insett att man kan skapa trevliga domännamn genom utnyttjande av denna subdomän. Exempelvis har man inregistrerat domännamn som ring.nu, kom.nu , klicka.nu o.s.v.


OPALEN kan för din del registrera domännamn. Mer information om registrering
här. Ansökningspriser finns i vår prislista.

Vi ombesörjer flyttning av din domän från en annan server utan extra kostnad.

För ansökan, frågor och funderingar så
kontakta oss gärna.
 

 

© Copyright IT-Hotell Opalen 1998-2003. All rights reserved. Policy Copyright Uppdaterad: 2003-07-20