Opalens tjänster

IT-hotell Opalen koncentrerar sig helt till att erbjuda kunder WEB-hotell och FTP-hotell med därtill hörande e-mail tjänster, domänregistrering och uthyrning av serverplatser. Opalen tillhandahåller ej anslutning till Internet.

Tack vare denna starka fokusering på några få segment kan vi använda alla våra resurser på ett koncentrerat sätt utan att splittra upp oss på en mängd verksamheter där det ena stjäl tid och kraft från den andra. Allt detta kommer våra kunder till del. Vår strävan är att våra kunder skall kunna få en snabb och personlig service.

Opalen har en mycket hög
säkerhetsnivå både mot dataintrång och driftsavbrott.

Så här kan du
kontakta oss.

 

© Copyright IT-Hotell Opalen 1998-2003. All rights reserved. Policy Copyright